ตอนนี้รถมีปัญหาที่นครสวรรค์ เราพกของ ขนม บางส่วนมาให้น้องๆ ด้วย fb.me/6qj7ktNJR