ตอนนี้มือถือเป็นแค่ซากเหล็กดี ๆ นี่เอง เก็บไข่ไก่ไม่ได้ ส่งของไม่ได้ เรือออกยังก็ไม่รู้ _ _” HayDay เน่า T_T เสียใจนะครับเสียใจ