ตอนนี้มีการบิดเบือนภาพ เอาภาพเหตุการณ์ในอดีตมาใช้คู่กับสถานะการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับ