ดูมาหลายวันล่ะ จริงๆไม่ได้ตาฝาด facebook app บน android มี notification เป็นตัวเลขบอกจำนวนข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านล่ะ #android #facebook