ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้ว @ Playwork instagr.am/p/RZPEfJGHPM/