ซักผ้าไว้เมื่อคืน ตากไว้ ใกล้เวลากลับ ฝนตกพอดีๆ หึๆ