ช่างเป็นหนังสือที่อ่านแล้ววางไม่ลงจริงๆ แต่ก็ต้องนอนอ่ะนะ ไว้มาอ่านต่อนะฮ๊าฟ จะเช้าแล้ว ฮาๆ