ช่อง 3 ประกาศหยุดของมหาลัยฯ และโรงเรียนบางแห่งแล้ว #ch3