ช่วยกันเลือกเส้นเพื่อวันจริงจะได้คำนวณเวลาถูก fb.me/1eoNDX0Fy