ช่วงพิมพ์ reload ถ้าขึ้นสี่เหลี่ยม -> dir flash config.txt จะ rename หรือ ลบ หรือเข้าไปดู pwd #pwd #switch #แกะรหัส