จากวัดมหรรณฯ – ราม ฯ 115 บาท ถึงห้องละจ้าา (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/115D31e