จากราม 06:20 ถึงนี่ 08:00 ยืนรอรถที่ศาลอาญานานที่สุด 25 นาที #สถิติ #เดินทาง (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/1lChU6P