จากตำรายุทธวิธีนั้นระบุไว้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดูง่าย ๆ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์