จะวิ่งกลับออฟฟิศ อ้าว! ลืมร่ม (มันอยู่กระเป๋าโน๊ตบุค) T_T #แก่แล้วแก่เลย