งามเลย ไปจำเอาจากไหนว่า 2 ทุ่ม หมอนัด 9:30 ต่างหาก! T_T ผมขอโทษ… (@ My Room@Avenue Apartment) [pic]: 4sq.com/UHivZE