ค่าธรรมเนียมการโอนออนไลน์ไปยัง ตจว. (ธนาคารเดียวกัน)ทั้งกสิกรและไทยพาณิชย์มีการปรับราคาแล้วนะครับ (ไม่เคยแจ้งเลย)