คิดว่าจะทันไหม ไม่น่าจะนะ ^^ (@ MRT บางซื่อ (Bang Sue) BAN – @MRT_BMCL w/ 2 others) 4sq.com/17gCSS3