ความอดทนรอรถบางช่วงเริ่มลดน้อยถอยลง ^0^ #มองตัวเอง (@ Playwork) 4sq.com/1cR71dr