ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ sprint คือ เหมือนได้เริ่มงานใหม่ทุกครั้งที่เริ่ม ทั้ง ๆ ที่มันก็คืออันเก่าที่ยกมานั่นแหละ #agile #team