“ความฝัน ทำให้เราดื้อขึ้น ดื้อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ” ข้อคิดจากรายการ #ch5 #k-expert #ฅนค้นฝัน #วางแผนการเงิน