ความตั้งใจคือจะไปอ่านหนังสือ แต่รู้สึกตัวคือตื่นนอน ฮาๆ >,<