คราวที่แล้วเสนอเรื่องของ mindmap ออนไลน์ที่เชื่อมกับ google drive ตอนนี้มาถึงเรื่อง flowchart กันบ้าง #flowchartfb.me/z8T6OLDJ