ครั้นได้ยินเสียงเม็ดฝนหล่นบนวัตถุนอกห้อง(ตกมาพอดี) ใจก็ชื่นไปก่อนล่วงหน้า รู้สึกเงียบ สงบ เย็นสบาย