คนที่เขาติด Hay Day เป็นเพราะอะไรกันนะ ยังหาสาเหตุไม่เจอเลย เนี่ยเล่นมาตั้งกะมะวานยังไม่รู้เลย >,< #ยังไม่รู้ตัวอีก #HayDay