คนดีทั้งสิ้น….คือถ้าผมอยากเป็นคนดี ต้องเดินไปชุมนุมยืดพื้นที่ราชการใช่ไหมครับ _ _”