ข้อแรกเรื่องเทคโนโลยีของเว็บแต่ละยุค พร้อมยกต้วอย่าง