ข้อความที่ pushd ส่งได้สูงสุด (อักษรไทย) 225 bytes #pushd #push #counter #text #limit