ขึ้นก่อน 1 สถานีอีกแล้วว ^,^ (@ MRT สุทธิสาร (Sutthisan) SUT – @MRT_BMCL) 4sq.com/195pKm7