ขอสักวันใน 1 ปีที่ไม่มีงาน,coding และอะไรที่เกี่ยวกับคอมฯ แล้วไปนั่งรถทัวร์รอบ กทม,นอน,ดูหนัง ฟังเพลง ^^ #วันแรงงาน