ขอบคุณนะครับบบทีทำให้รู้สึกคลายกังวล งานไหลปื้ดๆ เลย ^^ ฟินคักฟินแหน่