ขอบคุณทุก ๆ คนครับบบ กับอาหารมื้อนี้ แด่มิตรภาพ! สุขกายสบายใจถ้วน ๆ (@ ร้านครัวตะนุ (ซอยโพธิ์แก้ว)) 4sq.com/1a83y54