ขอบคุณคุณลุงกับคุณป้า สำหรับที่พักแรมและพลังงานในการเดินทางต่อ fb.me/2w1MyqaGv