ก่อนไป coding ต่อ (@ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา หลังราม) [pic]: 4sq.com/XwgW0m