ก่อนจากลากันในวันนี้ ขอให้ญาติ มิตรสหายทุกท่าน ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ทั้งเดินทางอยู่และกำลังจะเดินทางในพรุ่งนี้