ก็นึกว่าเป็นที่เน็ต แต่เข้าอย่างอื่นได้หมด เร็วดี แต่เข้าเว็บธนาคารกรุงเทพฯ ไมทั้งช้า ทั้งนืด แสดงผลโผล่มาแต่ข้อความ