กินข้าวกันนน @ เตี๋ยวติดลม instagram.com/p/YfGKvmGHD1/