กินก๋วยจั๊บหรือพริกอะครับ #โหด (@ I am pizza) [pic]: 4sq.com/1iCnGVT