กิจกรรมหลังเลิกของเรา (@ หอพักซัลชา) [pic]: 4sq.com/12BLWKz