กำลังแก้ code กำลังมันส์ๆ นี่มักจะมีมารผจญตลอดดดด ไปหาไรกินก่อน (เหมือนฝนจะตกด้วยนะ)