กำลังเล่นกับ grid computing ที่ชื่อว่า boinc ฮ่ะ #grid #boinc #install #client #server #ase55 fb.me/2Id4MUi2U