การ screen short ล่าสุดใน android หลังการอัพเดต ไม่มีลำแสงวิ่งแล้ว เหลือแค่กระพริบ #android