การใช้ yii-auth แล้วจำเป็นต้องยกเว้น url บางตัวที่ต้อง public ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขการเช็ค permission… fb.me/100fBgVIy