การสู้กันด้วยยุทธวิธีนั้น คนที่ทำก็ย่อมคิดว่าทำแล้วต้องชนะหรือได้เปรียบทั้งนั้น หากรู้ว่าไม่ชนะก็ไม่ลงมือทำทั้งนั้น