การย้าย cursor ไปที่ตัวสุดท้าย ปล. เวลาเราแก้ไขข้อความในฟอร์ม ข้อมูลในช่อง input หรือ textarea #cursor #inputfb.me/2lnDsD1Mr