การนับจำนวนที่ว่องไว Table::model()->count(attribute); ถ้ามี parameter ก็ใส่เข้าใน count แบบ attributes ได้เลย #yii #count