การทำงานต้องอาศัยความต่าง เพราะแต่ละความต่างมันมีประโยชน์ของมัน #ความต่าง #สำคัญ #เรียนรู้ #อย่าดูถูกinstagram.com/p/jIwpBxGHD8/