“กองวัง” จาก => goo.gl/agaXdf ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอะไร ใครรู้ช่วยบอกที T_T