กว่าจะมาถึงได้ แต่ก็นะทำให้อ่านหนังสือไปได้หลายตอนเพราะรถติด ยังพบอีกว่าเริ่มปวดเข่าแล้ว #แก่ (at @MRT_BMCL) 4sq.com/16GOxF9