กว่าจะผ่านภารกิจ เล่นเอาเจ็บคอเลยนะฮ๊าฟ (@ คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)) 4sq.com/15WGrvQ