กว่าจะถึง with Amarit, Phenix (@ วัดสุคันธาราม จิตรลดา ดุสิต) 4sq.com/Yorj6y